Home / Mẫu vải

Mẫu vải

Hình mẫu các loại vải, chất vải có tại Shop. Cập nhật khi có mẫu vải mới.

1. Mẫu vải Kate

mau-vai-kate

2. Mẫu vải Lưới Nhũ Kim

mau-vai-luoi-nhu-kim

3. Mẫu vải Bố

mau-vai-bo

4. Mẫu vải Voan

mau-vai-voan-1

mau-vai-voan-cham-bi

5. Mẫu vải Nhung

mau-vai-nhung

6. Mẫu vải Thun Gân

mau-vai-thun-gan

7. Mẫu vải Phi

mau-vai-phi

8. Mẫu vải Cotton

mau-vai-thun-cotton

9. Mẫu vải Thun Cát

mau-vai-thun-cat

10. Mẫu vải Bố Hàn Quốc

mau-vai-bo-han-quoc

11. Mẫu vải Thun Sọc Hàn Quốc

mau-vai-thun-soc-han-quoc

12. Mẫu vải Kaki

mau-vai-kaki

13. Mẫu vải Bôi

mau-vai-boi

14. Mẫu vải Lụa Thun

mau-vai-lua-thun

15. Mẫu vải RUBY

mau-vai-ruby

16. Mẫu vải Thun Cát Hàn Quốc

mau-vai-thun-cat-han-quoc

17. Mẫu vải Lưới Voan

mau-vai-luoi-voan

18. Mẫu vải Ren Kim Sa

mau-vai-ren-kim-sa

19. Mẫu vải Bố Thun

mau-vai-bo-thun

20. Mẫu vải Voan Cát

mau-vai-voan-cat

21. Mẫu vải Cát giấy

mau-vai-cat-giay

22. Mẫu vải Cát Len

mau-vai-cat-len

23. Mẫu vải Cát Len Thun

mau-vai-cat-len-thun

24. Mẫu vải thun Hàn Quốc

mau-vai-thun-han-quoc

25. Mẫu vải Kaki Thun

mau-vai-kaki-thun

26. Mẫu vải Thun Paris

mau-vai-thun-paris

27. Mẫu vải Voan Kiếng Thêu Sọc

mau-vai-voan-kieng-theu-soc

28. Mẫu vải Thun

mau-vai-thun

29. Mẫu vải Tuyết Mưa

mau-vai-tuyet-mua

30. Mẫu vải Dạ Len Thun

mau-vai-da-len-thun

31. Mẫu vải Dạ Nhung 2 Da

mau-vai-da-nhung-2-da

32. Mẫu vải Thun Laza

mau-vai-thun-laza