Home / Bảng giá Ship Bưu điện

Bảng giá Ship Bưu điện

Shop sẽ cân kg và báo giá ship chính xác cho khách để khách chọn chuyển thường hay chuyển nhanh. Nếu sản phẩm nhẹ bưu điện thường tính theo dài x rộng x cao /6000, nếu tính ra bên nào trọng lượng lớn hơn sẽ tính theo bên đó. Shop sẽ báo cụ thể các bạn biết.

Nếu vùng chuyển hàng thuộc huyện, xã, vui lòng cộng thêm 20% phụ phí xăng dầu theo yêu cầu của bưu điện.

Trọng Lượng Hà Nội Đà Nẵng KV Miền Nam KV Miền Bắc Vùng Xa
(2 ngày) (4 – 7 ngày)
< 20gr 6.325k
< 50gr 12,540 12,540 11,220 13,200 7.590k
< 100gr 17,820 17,820 16,500 18,480 7.590k
< 250gr 28,380 26,400 21,780 29,700 8.855k
< 500gr 36,960 34,980 31,020 38,940 12.018k
< 1kg 53,460 50,820 43,560 57,420 18.343k
< 1.5kg 69,300 65,340 52,800 73,260 23.403k
< 2kg 83,820 78,540 64,020 89,100 29.728k
< 2.5kg 95,040 89,760 69,036 101,640
< 3kg 106,260 100,980 74,052 114,180
< 3.5kg 117,480 112,200 79,068 126,720
< 4kg 128,700 123,420 84,084 139,260
< 4.5kg 139,920 134,640 89,100 151,800
< 5kg 151,140 145,860 94,116 164,340
Mỗi 500gr kế tiếp 11,220 11,220 5,016 12,540